74.250.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Thực Tế Ảo (VR) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Thực Tế Ảo (VR) là 74.250.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Thực Tế Ảo (VR)
Kỹ năng hợp tác với chính phủ và các tổ chức giáo dục để thúc đẩy phát triển thực tế ảo trong giáo dục
Kỹ năng đảm bảo bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu trong giáo dục thực tế ảo
Kỹ năng sử dụng kết quả nghiên cứu để cải thiện các phương pháp giáo dục thực tế ảo
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Thực Tế Ảo (VR) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
50.000.000₫
Cập nhật 14-06-24
50.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Đường Bộ có mức lương tham khảo là 50.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Đường Bộ
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Học Khóa Ngôn Ngữ Lập Trình có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Học Khóa Ngôn Ngữ Lập Trình
60.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Và Quy Định (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Và Quy Định (Risk Manager)
60.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm Quản Lý Tài Sản có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Phát Triển Phần Mềm Quản Lý Tài Sản
39.750.000₫
Cập nhật 10-01-24
39.750.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Chatbot Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) có mức lương tham khảo là 39.750.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Chatbot Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)