Salary.vn áp dụng Khoa học dữ liệu để tìm ra sự kết nối phù hợp nhất giữa Ứng viên và Nhà tuyển dụng, giúp tìm ra những cơ hội cho Ứng viên mà chỉ Khoa học dữ liệu mới có thể giải quyết được. Chúng tôi hướng tới "Ai cũng có việc làm phù hợp nhất".

Salary Platform
06-11-23, 17:27

Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hỗ trợ tra cứu mức lương theo ngành nghề, chuyên môn, địa điểm, quy mô công ty. 

Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hỗ trợ tra cứu mức lương theo ngành nghề, chuyên môn, địa điểm, quy mô công ty. 

Headhunter 5.0
06-11-23, 17:29

Kết nối Ứng viên - Nhà tuyển dụng, Headhunter 5.0 dành cho Lĩnh vực Nhân sự, Công nghệ, Tài chính, Ngân hàng và Chứng khoán.

Kết nối Ứng viên - Nhà tuyển dụng, Headhunter 5.0 dành cho Lĩnh vực Nhân sự, Công nghệ, Tài chính, Ngân hàng và Chứng khoán.

Sharing IT Resources
06-11-23, 23:51

Bên cạnh giải pháp Nhân sự công nghệ, chúng tôi cung cấp Dịch vụ Chia sẻ nhân sự nhằm tối ưu hóa nguồn lực IT cho đối tác.

Bên cạnh giải pháp Nhân sự công nghệ, chúng tôi cung cấp Dịch vụ Chia sẻ nhân sự nhằm tối ưu hóa nguồn lực IT cho đối tác.

Apple, Google Account
28-02-24, 11:21

Salary.vn hỗ trợ đăng ký tài khoản Apple Developer, Google làm việc trực tiếp với tổ chức quốc tế.

Salary.vn hỗ trợ đăng ký tài khoản Apple Developer, Google làm việc trực tiếp với tổ chức quốc tế.