06-11-23, 17:34

Khi bạn truy cập và sử dụng Trang Web Salary.vn, bạn đồng ý tuân thủ các Điều Khoản Sử Dụng dưới đây. Điều này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng mọi người dùng có một trải nghiệm tích cực và an toàn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Điều Khoản Sử Dụng của Trang Web Salary.vn bao gồm 3 phần, phần I là Chính Sách Sử Dụng, phần II là Điều Khoản Dịch Vụ và phần III là Miễn Trừ Trách Nhiệm. Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản sau đây của chúng tôi trước khi sử dụng dịch vụ trên Trang Web Salary.vn.

I. Chính Sách Sử Dụng

I.1 Bản Quyền

Trang Web Salary.vn và toàn bộ nội dung, bao gồm văn bản, hình ảnh, video, và các thành phần khác, đều được bảo vệ bởi bản quyền. Điều này có nghĩa rằng mọi thông tin và tài liệu trên Trang Web Salary.vn này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công ty Salary Việt Nam và chủ sỡ hữu liên quan. Bất kỳ việc sao chép, phân phối, hoặc sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ nội dung này mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ Công ty Salary Việt Nam là vi phạm luật bản quyền theo quy định.

 

I.2 Miễn Phí

Các tính năng trên Trang Web Salary.vn cũng như Khảo Sát Mức Lương hoàn toàn miễn phí cho người sử dụng tại địa chỉ Salary.vn. Bất kỳ một thỏa thuận dịch vụ phát sinh chi phí nào đều phải được thống nhất bằng Hợp đồng văn bản giữa bạn và Công ty Salary Việt Nam.

 

I.3 Sử Dụng Thông Tin và Dịch Vụ

Khi bạn sử dụng thông tin từ Trang Web Salary.vn, bạn đồng ý sử dụng nó cho mục đích cá nhân hoặc tham khảo. Tuy nhiên, việc sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng nội dung này cho mục đích thương mại hoặc công bố công cộng phải được sự đồng ý bằng văn bản từ Công ty Salary Việt Nam. Bạn không được phép sử dụng bất kỳ phần mềm, thiết bị hoặc kỹ thuật nào để can thiệp vào hệ thống hoặc dữ liệu của Trang Web Salary.vn mà không có sự cho phép trước đó.

 

I.4 Liên Kết Tới Bên Ngoài

Trang Web Salary.vn có thể chứa liên kết đến trang Web của các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc quyền riêng tư của các trang web này. Bạn nên đọc kỹ Điều Khoản Sử Dụng và Chính Sách Quyền Riêng Tư của các trang web đó trước khi sử dụng.

 

I.5 Thay Đổi Điều Khoản Sử Dụng

Chúng tôi có quyền thay đổi Điều Khoản Sử Dụng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn nên kiểm tra Điều Khoản Sử Dụng này định kỳ để cập nhật thông tin về các thay đổi. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi có sự thay đổi đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới.

 

II. Điều Khoản Dịch Vụ

II.1 Thu Thập Dữ Liệu

Khi bạn tham gia Khảo Sát Mức Lương hoặc đề nghị sử dụng dịch vụ của chúng tôi trên Trang Web Salary.vn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân của bạn. Điều này bao gồm tên, địa chỉ email, số điện thoại và các chi tiết khác do chính bạn đồng ý cung cấp liên quan đến dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bao gồm: Tra Cứu Mức Lương, Khảo Sát Mức Lương, Kết Nối Việc Làm...

 

II.2 Sử Dụng Dữ Liệu

Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân bạn cung cấp để cung cấp dịch vụ và giải quyết các yêu cầu của bạn về dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Dữ liệu này cũng có thể được sử dụng để cung cấp thông tin liên quan đến báo cáo thống kê và tối ưu hóa trải nghiệm của bạn trên Trang Web Salary.vn.

 

II.3 Bảo Mật Dữ Liệu

Chúng tôi cam kết bảo vệ tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật phù hợp để đảm bảo rằng thông tin của bạn được bảo vệ khỏi mất mát, truy cập trái phép, hoặc sử dụng sai mục đích. Tuy nhiên, bạn cũng phải tự chịu trách nhiệm duy trì bảo mật thông tin mình đã cung cấp.

 

II.4 Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba liên quan đến các dịch vụ do chúng tôi cung cấp theo yêu cầu của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cần thiết và được sự đồng ý của bạn để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ được tốt và phù hợp nhất.

 

II.5 Quyền Kiểm Soát

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể đề nghị ngưng hợp tác với chúng tôi theo thỏa thuận giữa hai bên.

 

II.6 Sự Đồng Tình

Khi bạn sử dụng Trang Web Salary.vn, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện về sử dụng dữ liệu của chúng tôi như đã mô tả trong Điều Khoản Sử Dụng này.

 

III. Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trang Web Salary.vn hướng tới là nền tảng tham khảo mức lương và khảo sát mức lương toàn diện tại Việt Nam. Tất cả thông tin chúng tôi sử dụng được cung cấp từ người dùng cũng như thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi cố gắng kiểm tra thông tin một cách kỹ càng nhưng không tránh khỏi những sai sót. Do đó tất cả thông tin trên Trang Web Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo.

 

III.1 Tự Chịu Trách Nhiệm

Người dùng cần hiểu rằng thông tin mức lương trên Trang Web Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và không nên sử dụng độc lập để đưa ra quyết định quan trọng về sự nghiệp hay tuyển dụng. Chúng tôi khuyến cáo người dùng luôn xác minh thông tin và sử dụng nhiều nguồn thông tin khác nhau khi đưa ra quyết định cuối cùng.

 

III.2 Miễn Trừ Trách Nhiệm

Trang Web Salary.vn cam kết cải tiến liên tục để nâng cao tính đúng đắn của dữ liệu. Tuy nhiên chúng tôi miễn trừ mọi trách nhiệm về tính đúng đắn của dữ liệu khi bạn sử dụng thông tin trên Trang Web Salary.vn vào bất kỳ mục đích nào.

 

 


Salary.vn

Nền Tảng Tuyển Dụng, Headhunter Tìm Việc 5.0

Khảo Sát Mức Lương - Kết Nối Việc Làm

Liên hệ ngay

© 2023 Salary.vn