57.500.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) là 57.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst)
Tham gia tích cực vào cộng đồng khoa học dữ liệu và chia sẻ kiến thức
Lập trình viên QlikView
Kỹ thuật trong việc đánh giá chất lượng dữ liệu và làm sạch dữ liệu
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Giáo Dục Tài Chính có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Giáo Dục Tài Chính
50.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
50.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Sân Bay có mức lương tham khảo là 50.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Sân Bay
60.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Giao Dịch Bất Động Sản có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Giao Dịch Bất Động Sản
56.700.000₫
Cập nhật 21-01-24
56.700.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Xanh có mức lương tham khảo là 56.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Xanh
100.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
100.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Metro có mức lương tham khảo là 100.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Metro