42.500.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Hệ Thống Quản Lý Học Tập tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Hệ Thống Quản Lý Học Tập là 42.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-07-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Hệ Thống Quản Lý Học Tập
Kỹ năng tổ chức các buổi hội thảo đào tạo và webinar về hệ thống quản lý học tập
Kỹ năng đào tạo hệ thống quản lý học tập cho giáo viên và quản trị viên
Kỹ năng tùy chỉnh cài đặt và cấu hình khóa học trong hệ thống quản lý học tập
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Hệ Thống Quản Lý Học Tập cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
17.350.000₫
Cập nhật 11-01-24
17.350.000₫
Chuyên Viên IT Support Hệ Thống Quản Lý Học Tập có mức lương tham khảo là 17.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên IT Support Hệ Thống Quản Lý Học Tập
60.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Giao Dịch Bất Động Sản có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Giao Dịch Bất Động Sản
60.000.000₫
Cập nhật 01-02-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý (Risk Manager)
43.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
43.350.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công Nghệ Thông Tin (IT) Python có mức lương tham khảo là 43.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công Nghệ Thông Tin (IT) Python
39.750.000₫
Cập nhật 10-01-24
39.750.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Ứng Dụng Tài Chính Cá Nhân có mức lương tham khảo là 39.750.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Ứng Dụng Tài Chính Cá Nhân