34.900.000₫
Thông tin mức lương Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Javascript tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Javascript là 34.900.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Javascript
Sự thành thạo trong nhiều ngôn ngữ lập trình
Phương pháp phát triển DevOps
Xem xét khả năng mở rộng và hiệu suất
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Javascript cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
51.750.000₫
Cập nhật 11-01-24
51.750.000₫
Trưởng Nhóm Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) có mức lương tham khảo là 51.750.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Nhóm Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX)
40.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
40.000.000₫
Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Dịch Vụ Cho Thuê Tài Sản có mức lương tham khảo là 40.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Dịch Vụ Cho Thuê Tài Sản
40.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
40.000.000₫
Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Ngân Hàng Số có mức lương tham khảo là 40.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Ngân Hàng Số
24.700.000₫
Cập nhật 11-01-24
24.700.000₫
Chuyên Viên Tư Vấn Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) có mức lương tham khảo là 24.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX)
60.950.000₫
Cập nhật 11-01-24
60.950.000₫
Chiến Lược Gia Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) có mức lương tham khảo là 60.950.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chiến Lược Gia Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX)