77.650.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Gia Quy Trình Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Gia Quy Trình Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) là 77.650.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Gia Quy Trình Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX)
Chuyên gia công cụ tạo nguyên mẫu
Nhà thiết kế tương tác
Quy trình thiết kế lặp lại dựa trên phản hồi của người dùng
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Gia Quy Trình Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
34.900.000₫
Cập nhật 11-01-24
34.900.000₫
Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Javascript có mức lương tham khảo là 34.900.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Javascript
40.000.000₫
Cập nhật 20-03-24
40.000.000₫
Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Ví Điện Tử có mức lương tham khảo là 40.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Ví Điện Tử
40.000.000₫
Cập nhật 08-02-24
40.000.000₫
Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Quỹ Gây Quỹ Từ Cộng Đồng có mức lương tham khảo là 40.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Quỹ Gây Quỹ Từ Cộng Đồng
60.950.000₫
Cập nhật 11-01-24
60.950.000₫
Chiến Lược Gia Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) có mức lương tham khảo là 60.950.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chiến Lược Gia Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX)
40.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
40.000.000₫
Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Khôi Phục Tài Sản có mức lương tham khảo là 40.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Khôi Phục Tài Sản