236.450.000₫
Thông tin mức lương Giám Đốc Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giám Đốc Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) là 236.450.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giám Đốc Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)
Kinh nghiệm trong việc quản lý các dự án công nghệ thông tin từ khởi đầu đến hoàn thành
Phương pháp luân phiên và Scrum
Kỹ thuật trong việc quản lý rủi ro và giải quyết vấn đề trong các dự án công nghệ thông tin
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giám Đốc Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
118.750.000₫
Cập nhật 12-01-24
118.750.000₫
Giám Đốc Phát Triển Phần Mềm có mức lương tham khảo là 118.750.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Phát Triển Phần Mềm
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Cấu Trúc Vốn (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Cấu Trúc Vốn (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Tập Trung Thị Trường (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Tập Trung Thị Trường (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Xếp Hạng Tín Dụng (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Xếp Hạng Tín Dụng (Risk Director)
40.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
40.000.000₫
Giám Đốc Chatbot Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI) có mức lương tham khảo là 40.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Chatbot Bằng Trí Tuệ Nhân Tạo (AI)