185.000.000₫
Thông tin mức lương Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Xếp Hạng Tín Dụng (Risk Director) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Xếp Hạng Tín Dụng (Risk Director) là 185.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Xếp Hạng Tín Dụng (Risk Director)
Hiểu biết về báo cáo giám sát xếp hạng tín dụng và kế hoạch hành động
Thạo việc thực hiện xem xét và đánh giá xếp hạng tín dụng
Thạo việc hiểu tiêu chí và mô hình xếp hạng tín dụng
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Xếp Hạng Tín Dụng (Risk Director) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
60.000.000₫
Cập nhật 25-02-24
60.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Tài Chính Vi Mô có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Tài Chính Vi Mô
150.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
150.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (Risk Director) có mức lương tham khảo là 150.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chính Trị (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chính Trị (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Cấu Trúc Vốn (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Cấu Trúc Vốn (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất (Risk Director)