185.000.000₫
Thông tin mức lương Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chính Trị (Risk Director) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chính Trị (Risk Director) là 185.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chính Trị (Risk Director)
Hiểu biết về vai trò của các bên liên quan trong quản lý rủi ro chính trị
Kinh nghiệm điều hướng cảnh quan chính trị phức tạp và xây dựng liên minh
Hiểu biết về động lực địa chính trị và tác động của chúng đối với chiến lược kinh doanh
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chính Trị (Risk Director) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Vốn Chủ Sở Hữu (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Vốn Chủ Sở Hữu (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Biến Đổi Khí Hậu (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Biến Đổi Khí Hậu (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Công Nghệ (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Công Nghệ (Risk Director)
150.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
150.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (Risk Director) có mức lương tham khảo là 150.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (Risk Director)