187.500.000₫
Thông tin mức lương Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính là 187.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 12-02-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính
Xác định cơ hội tăng cường hiệu quả tài chính và tiết kiệm
Hợp tác với các nhóm pháp lý và tuân thủ để xây dựng hướng dẫn về xử lý dữ liệu
Đảm bảo tính ứng dụng và liên quan của các mô hình tài chính trong quyết định
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
225.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
225.000.000₫
Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) có mức lương tham khảo là 225.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst)
33.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
33.350.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Cấp Cao có mức lương tham khảo là 33.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Cấp Cao
82.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
82.500.000₫
Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính có mức lương tham khảo là 82.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính
23.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
23.350.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Doanh Nghiệp có mức lương tham khảo là 23.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Doanh Nghiệp
93.750.000₫
Cập nhật 10-01-24
93.750.000₫
Chuyên Gia Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính có mức lương tham khảo là 93.750.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Gia Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính