82.500.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính là 82.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính
Dự báo luồng tiền và khả năng thanh toán nợ
Xác định cơ hội tăng cường hiệu quả tài chính và tiết kiệm
Đánh giá chiến lược đầu tư và hiệu suất
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
60.950.000₫
Cập nhật 11-01-24
60.950.000₫
Trưởng Phòng Phân Tích Hệ Thống Quản Lý Nội Dung có mức lương tham khảo là 60.950.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Phân Tích Hệ Thống Quản Lý Nội Dung
41.400.000₫
Cập nhật 11-01-24
41.400.000₫
Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Thương Mại Điện Tử có mức lương tham khảo là 41.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Thương Mại Điện Tử
25.400.000₫
Cập nhật 10-01-24
25.400.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính có mức lương tham khảo là 25.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính
187.500.000₫
Cập nhật 12-02-24
187.500.000₫
Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính có mức lương tham khảo là 187.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính
57.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
57.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phần Mềm Phân Tích Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 57.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phần Mềm Phân Tích Chứng Khoán