185.000.000₫
Thông tin mức lương Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất (Risk Director) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất (Risk Director) là 185.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất (Risk Director)
Kinh nghiệm đánh giá tác động của biến động lãi suất đối với các danh mục tài chính
Hiểu biết về các tùy chọn lãi suất và tương lai lãi suất
Kinh nghiệm đánh giá các phái sinh lãi suất và chiến lược bảo hiểm rủi ro
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Lãi Suất (Risk Director) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
60.000.000₫
Cập nhật 18-05-24
60.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Tài Chính Vi Mô có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Tài Chính Vi Mô
185.000.000₫
Cập nhật 07-03-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Mất Nợ (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Mất Nợ (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Nhân Sự (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Nhân Sự (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 19-05-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Cấu Trúc Vốn (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Cấu Trúc Vốn (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Biến Động Lãi Suất (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Biến Động Lãi Suất (Risk Director)