28.650.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Tập Thể tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Tập Thể là 28.650.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-07-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Tập Thể
Tư vấn cho khách hàng về các vấn đề pháp lý và tuân thủ liên quan đến các phúc lợi
Cung cấp hướng dẫn về tài liệu yêu cầu và thủ tục
Tham gia các hội thảo ngành và phát triển chuyên môn
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Tập Thể cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
40.150.000₫
Cập nhật 11-01-24
40.150.000₫
Trưởng Phòng Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 40.150.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Nhân Thọ
21.700.000₫
Cập nhật 11-01-24
21.700.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 21.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Nhân Thọ
28.650.000₫
Cập nhật 11-01-24
28.650.000₫
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Khủng Bố có mức lương tham khảo là 28.650.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Khủng Bố
25.050.000₫
Cập nhật 11-01-24
25.050.000₫
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Nha Khoa có mức lương tham khảo là 25.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Nha Khoa
15.500.000₫
Cập nhật 11-01-24
15.500.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm có mức lương tham khảo là 15.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm