28.650.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Rủi Ro Chính Trị tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Rủi Ro Chính Trị là 28.650.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 22-05-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Rủi Ro Chính Trị
Đề xuất chiến lược giảm thiểu rủi ro chính trị
Đảm bảo đánh giá yêu cầu bồi thường chính xác và đánh giá rủi ro chính trị
Tư vấn cho khách hàng về các chiến lược quản lý rủi ro
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Rủi Ro Chính Trị cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
28.650.000₫
Cập nhật 11-01-24
28.650.000₫
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân có mức lương tham khảo là 28.650.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân
26.400.000₫
Cập nhật 24-06-24
26.400.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Tái Bảo Hiểm có mức lương tham khảo là 26.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Tái Bảo Hiểm
24.350.000₫
Cập nhật 11-02-24
24.350.000₫
Chuyên Viên Chuyên Môn Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 24.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Chuyên Môn Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Nhân Thọ
28.650.000₫
Cập nhật 11-01-24
28.650.000₫
Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp có mức lương tham khảo là 28.650.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp
21.700.000₫
Cập nhật 10-01-24
21.700.000₫
Chuyên Viên Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Sàn Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 21.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Sàn Chứng Khoán