21.700.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Phối Hợp Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Sàn Chứng Khoán tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Phối Hợp Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Sàn Chứng Khoán là 21.700.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Sàn Chứng Khoán
Phát hành các sản phẩm tài chính phái sinh và mới
Độ sâu thị trường và sổ lệnh
Giám sát và thi hành các quy tắc và quy định thị trường
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Sàn Chứng Khoán cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
20.050.000₫
Cập nhật 29-02-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Hợp Đồng Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Hợp Đồng Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
22.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
22.350.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Thu Hồi Nợ Tài Chính Vi Mô có mức lương tham khảo là 22.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Thu Hồi Nợ Tài Chính Vi Mô
21.700.000₫
Cập nhật 10-01-24
21.700.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Đánh Giá Rủi Ro Thẻ Tín Dụng có mức lương tham khảo là 21.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Đánh Giá Rủi Ro Thẻ Tín Dụng
22.300.000₫
Cập nhật 10-01-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Đầu Tư Sàn Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Đầu Tư Sàn Chứng Khoán
22.300.000₫
Cập nhật 11-01-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Hợp Đồng Tái Bảo Hiểm có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Hợp Đồng Tái Bảo Hiểm