20.600.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Phối Hợp Bán Hàng Bảo Hiểm tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Phối Hợp Bán Hàng Bảo Hiểm là 20.600.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Bán Hàng Bảo Hiểm
Ký hợp đồng và bảo vệ chính sách bảo hiểm
Tiến hành trình bày bán hàng và đề xuất
Giải thích các lựa chọn và tính năng bảo hiểm cho khách hàng
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Bán Hàng Bảo Hiểm cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
24.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
24.350.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Vận Hành Tài Chính Doanh Nghiệp có mức lương tham khảo là 24.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Vận Hành Tài Chính Doanh Nghiệp
21.700.000₫
Cập nhật 16-05-24
21.700.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Tuân Thủ Sàn Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 21.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Tuân Thủ Sàn Chứng Khoán
19.300.000₫
Cập nhật 04-04-24
19.300.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Phát Triển Kinh Doanh Tài Chính Vi Mô có mức lương tham khảo là 19.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Phát Triển Kinh Doanh Tài Chính Vi Mô
22.300.000₫
Cập nhật 10-01-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Đầu Tư Sàn Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Đầu Tư Sàn Chứng Khoán
24.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
24.350.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Phát Triển Kinh Doanh Ngân Hàng Quốc Tế có mức lương tham khảo là 24.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Phát Triển Kinh Doanh Ngân Hàng Quốc Tế