93.750.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Gia Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Gia Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính là 93.750.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Gia Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính
Tiến hành phân tích phân bổ tài sản
Cung cấp hiểu biết để đưa ra quyết định đầu tư thông thái
Chuyên môn trong phân tích chuỗi thời gian và mô hình dự đoán
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Gia Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
20.050.000₫
Cập nhật 10-01-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Giá Hàng Hóa có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Giá Hàng Hóa
33.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
33.350.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Cấp Cao có mức lương tham khảo là 33.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính Cấp Cao
44.850.000₫
Cập nhật 11-01-24
44.850.000₫
Chuyên Gia Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Y Tế có mức lương tham khảo là 44.850.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Gia Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Y Tế
26.400.000₫
Cập nhật 10-01-24
26.400.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính có mức lương tham khảo là 26.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Tài Chính
26.400.000₫
Cập nhật 10-01-24
26.400.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Đánh Giá Tín Dụng có mức lương tham khảo là 26.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính Đánh Giá Tín Dụng