42.250.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Xây Dựng Đường Ống Dẫn Dầu Khí tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Xây Dựng Đường Ống Dẫn Dầu Khí là 42.250.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 22-02-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Xây Dựng Đường Ống Dẫn Dầu Khí
Làm sạch đường ống bằng "pig"
Kỹ thuật hàn và nối đường ống
Tuân thủ môi trường trong các dự án đường ống
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Xây Dựng Đường Ống Dẫn Dầu Khí cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
60.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Xây Dựng Biển có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Xây Dựng Biển
42.500.000₫
Cập nhật 21-01-24
42.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Tòa Nhà Văn Phòng có mức lương tham khảo là 42.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Tòa Nhà Văn Phòng
56.700.000₫
Cập nhật 21-01-24
56.700.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Xanh có mức lương tham khảo là 56.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Xanh
42.500.000₫
Cập nhật 21-01-24
42.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Nhà Thấp Tầng có mức lương tham khảo là 42.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Nhà Thấp Tầng
65.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
65.000.000₫
Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Xây Dựng có mức lương tham khảo là 65.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Xây Dựng