67.500.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Manager) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Manager) là 67.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 25-04-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Manager)
Cung cấp thông tin và dự báo thị trường tài sản phái sinh
Đảm bảo tính ổn định và bảo mật của nền tảng giao dịch
Kiểm tra tải danh mục đầu tư
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Manager) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Đối Tác Giao Dịch (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Đối Tác Giao Dịch (Risk Manager)
60.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Giá Hàng Hóa (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Giá Hàng Hóa (Risk Manager)
47.500.000₫
Cập nhật 01-02-24
47.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Dự Án (Project Manager) (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 47.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Dự Án (Project Manager) (Risk Manager)
43.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
43.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Tài Chính (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 43.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Tài Chính (Risk Manager)
75.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
75.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Giao Dịch Ký Quỹ Cấp Cao (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 75.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Giao Dịch Ký Quỹ Cấp Cao (Risk Manager)