100.000.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phát Triển Bất Động Sản tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phát Triển Bất Động Sản là 100.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 21-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phát Triển Bất Động Sản
Thành tích duy trì tiêu chuẩn đạo đức cao, giữ sự chuyên nghiệp và xây dựng lòng tin với khách hàng trong các giao dịch bất động sản
Kiến thức về các phương pháp định giá tài sản và tiêu chuẩn thẩm định
Hiểu biết về quy định ngành bất động sản, yêu cầu tuân thủ và các phương pháp tốt nhất
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phát Triển Bất Động Sản cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
74.250.000₫
Cập nhật 10-01-24
74.250.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Thực Tế Ảo (VR) có mức lương tham khảo là 74.250.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Thực Tế Ảo (VR)
50.000.000₫
Cập nhật 02-03-24
50.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Nhà Máy Lọc Dầu có mức lương tham khảo là 50.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Nhà Máy Lọc Dầu
85.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
85.000.000₫
Trưởng Phòng Phát Triển Bất Động Sản Nhà Ở có mức lương tham khảo là 85.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Phát Triển Bất Động Sản Nhà Ở
42.500.000₫
Cập nhật 21-01-24
42.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Nhà Để Xe có mức lương tham khảo là 42.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Nhà Để Xe
115.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
115.000.000₫
Tổng Giám Đốc Phát Triển Bất Động Sản có mức lương tham khảo là 115.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Tổng Giám Đốc Phát Triển Bất Động Sản