39.600.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phần Mềm tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phần Mềm là 39.600.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phần Mềm
Tạo giao diện dễ sử dụng
Triển khai giải pháp dựa trên đám mây
Kiến thức chuyên môn về kiến trúc phần mềm
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Phần Mềm cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
52.500.000₫
Cập nhật 11-01-24
52.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Kỹ Thuật AR/VR có mức lương tham khảo là 52.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Kỹ Thuật AR/VR
38.500.000₫
Cập nhật 07-07-24
38.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Robot có mức lương tham khảo là 38.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Robot
42.500.000₫
Cập nhật 21-01-24
42.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Nhà Thấp Tầng có mức lương tham khảo là 42.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Nhà Thấp Tầng
56.100.000₫
Cập nhật 10-01-24
56.100.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công Nghệ Thông Tin (IT) có mức lương tham khảo là 56.100.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công Nghệ Thông Tin (IT)
60.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Và Quy Định (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý Và Quy Định (Risk Manager)