100.000.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Metro tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Metro là 100.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 21-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Metro
Tích hợp với cơ sở hạ tầng hiện có
Quy mô và phạm vi dự án metro
Yêu cầu pháp lý và quy định cho việc xây dựng metro
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Metro cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
52.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
52.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Nước Ngoài (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 52.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Nước Ngoài (Risk Manager)
50.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
50.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Thương Mại (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 50.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Thương Mại (Risk Manager)
50.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
50.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Sân Bay có mức lương tham khảo là 50.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Sân Bay
57.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
57.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 57.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Chứng Khoán
50.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
50.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Đường Hầm có mức lương tham khảo là 50.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Xây Dựng Đường Hầm