57.500.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Phát Triển Web tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Phát Triển Web là 57.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-06-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Phát Triển Web
Kinh nghiệm trong phát triển fullstack hoặc chuyên môn hóa trong phát triển Frontend hoặc Backend
Chuyên gia kiểm tra tải
Khả năng triển khai các biện pháp bảo mật như SSL, xác thực và ủy quyền
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Phát Triển Web cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
75.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
75.000.000₫
Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Công Nghệ Thông Tin (IT) có mức lương tham khảo là 75.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Công Nghệ Thông Tin (IT)
47.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
47.500.000₫
Trưởng Phòng Kế Hoạch Tài Chính Khôi Phục Tài Sản có mức lương tham khảo là 47.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Kế Hoạch Tài Chính Khôi Phục Tài Sản
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Báo Cáo Rủi Ro Chính Trị (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Báo Cáo Rủi Ro Chính Trị (Risk Manager)
60.000.000₫
Cập nhật 14-04-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Môi Giới Bất Động Sản Cấp Cao có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Môi Giới Bất Động Sản Cấp Cao
39.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
39.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Nhà Cung Cấp (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 39.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Nhà Cung Cấp (Risk Manager)