62.500.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Mối Quan Hệ Ứng Dụng Di Động (Mobile App) Ngân Hàng tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Mối Quan Hệ Ứng Dụng Di Động (Mobile App) Ngân Hàng là 62.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Mối Quan Hệ Ứng Dụng Di Động (Mobile App) Ngân Hàng
Cho phép chuyển tiền đồng đẳng (P2P) và chuyển tiền quốc tế
Triển khai tính năng để cải thiện giữ chân khách hàng và tham gia
Sử dụng phân tích số liệu để cải thiện tính năng và chức năng ứng dụng
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Mối Quan Hệ Ứng Dụng Di Động (Mobile App) Ngân Hàng cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
60.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Trách Nhiệm Môi Trường (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Trách Nhiệm Môi Trường (Risk Manager)
60.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Môi Trường (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Môi Trường (Risk Manager)
60.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Mối Quan Hệ Tài Chính Thương Mại có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Mối Quan Hệ Tài Chính Thương Mại
38.500.000₫
Cập nhật 21-05-24
38.500.000₫
Trưởng Phòng Mối Quan Hệ Bảo Hiểm có mức lương tham khảo là 38.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Mối Quan Hệ Bảo Hiểm
47.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
47.500.000₫
Trưởng Phòng Mối Quan Hệ Tài Chính Doanh Nghiệp có mức lương tham khảo là 47.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Mối Quan Hệ Tài Chính Doanh Nghiệp