45.000.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Lãi Suất (Risk Manager) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Lãi Suất (Risk Manager) là 45.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Lãi Suất (Risk Manager)
Thạo việc dự báo lãi suất và phân tích kinh tế
Thạo việc sử dụng các phái sinh lãi suất để bảo hiểm rủi ro lãi suất
Kinh nghiệm triển khai chiến lược bảo hiểm lãi suất và chiến lược quyền chọn
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Lãi Suất (Risk Manager) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
45.000.000₫
Cập nhật 10-03-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Thị Trường (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Thị Trường (Risk Manager)
20.050.000₫
Cập nhật 10-01-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Mô Hình Hóa Rủi Ro Lãi Suất có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Mô Hình Hóa Rủi Ro Lãi Suất
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Giá Hàng Hóa (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Giá Hàng Hóa (Risk Manager)
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Đủ Vốn (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Đủ Vốn (Risk Manager)
39.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
39.000.000₫
Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Tín Dụng (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 39.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Tín Dụng (Risk Manager)