57.500.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Kiểm Toán Lưu Ký Chứng Khoán tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Kiểm Toán Lưu Ký Chứng Khoán là 57.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Kiểm Toán Lưu Ký Chứng Khoán
Giải quyết kịp thời các yêu cầu và yêu cầu của khách hàng
Tích cực đáp ứng nhu cầu của khách hàng và cung cấp các giải pháp tùy chỉnh
Thành thạo quy trình thanh toán và an toàn chứng khoán
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Kiểm Toán Lưu Ký Chứng Khoán cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Kiểm Toán Rủi Ro Chính Trị (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Kiểm Toán Rủi Ro Chính Trị (Risk Manager)
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Kiểm Tra Rủi Ro Thanh Khoản Thị Trường (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Kiểm Tra Rủi Ro Thanh Khoản Thị Trường (Risk Manager)
66.700.000₫
Cập nhật 10-01-24
66.700.000₫
Trưởng Phòng Lưu Ký Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 66.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Lưu Ký Chứng Khoán
16.700.000₫
Cập nhật 10-01-24
16.700.000₫
Nhân Viên Tuân Thủ Quy Định Lưu Ký Chứng Khoán có mức lương tham khảo là 16.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhân Viên Tuân Thủ Quy Định Lưu Ký Chứng Khoán
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Kiểm Toán Rủi Ro Tỷ Giá Hối Đoái (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Kiểm Toán Rủi Ro Tỷ Giá Hối Đoái (Risk Manager)