51.750.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Vận Hành Trực Tiếp Game tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Vận Hành Trực Tiếp Game là 51.750.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Trực Tiếp Game
Thợ săn lỗi
Lập trình viên Lumberyard
Người kiểm thử tương thích
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Trực Tiếp Game cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
60.950.000₫
Cập nhật 11-01-24
60.950.000₫
Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) IoT (Internet Vạn Vật) có mức lương tham khảo là 60.950.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) IoT (Internet Vạn Vật)
50.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
50.000.000₫
Trưởng Phòng Vận Hành Thanh Toán Di Động có mức lương tham khảo là 50.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Thanh Toán Di Động
55.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
55.000.000₫
Trưởng Phòng Vận Hành Tài Chính Doanh Nghiệp có mức lương tham khảo là 55.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Tài Chính Doanh Nghiệp
42.850.000₫
Cập nhật 11-01-24
42.850.000₫
Trưởng Phòng Vận Hành Fintech có mức lương tham khảo là 42.850.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Fintech
51.250.000₫
Cập nhật 11-01-24
51.250.000₫
Trưởng Phòng Vận Hành Dịch Vụ Giải Ngân Tài Sản có mức lương tham khảo là 51.250.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Dịch Vụ Giải Ngân Tài Sản