55.000.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Vận Hành Ngân Hàng Quốc Tế tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Vận Hành Ngân Hàng Quốc Tế là 55.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Ngân Hàng Quốc Tế
Quản lý rủi ro và tình trạng tiền tệ
Phân tích thị trường và xu hướng ngoại hối
Hỗ trợ khách hàng với tài trợ nhập khẩu và xuất khẩu
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Ngân Hàng Quốc Tế cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
24.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
24.350.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Dữ Liệu Ngân Hàng Quốc Tế có mức lương tham khảo là 24.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Dữ Liệu Ngân Hàng Quốc Tế
72.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
72.500.000₫
Trưởng Phòng Vận Hành Ngân Hàng Cá Nhân có mức lương tham khảo là 72.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Ngân Hàng Cá Nhân
48.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
48.000.000₫
Trưởng Phòng Vận Hành Đám Mây (Cloud) có mức lương tham khảo là 48.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Đám Mây (Cloud)
22.300.000₫
Cập nhật 10-01-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Tuân Thủ Quy Định Ngân Hàng Quốc Tế có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Tuân Thủ Quy Định Ngân Hàng Quốc Tế
55.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
55.000.000₫
Trưởng Phòng Ngân Hàng Quốc Tế có mức lương tham khảo là 55.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Ngân Hàng Quốc Tế