45.000.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Chiến Lược Rủi Ro Mất Nợ (Risk Manager) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Chiến Lược Rủi Ro Mất Nợ (Risk Manager) là 45.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 22-02-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Chiến Lược Rủi Ro Mất Nợ (Risk Manager)
Hiểu biết về các khía cạnh pháp lý và quy định trong quản lý tài sản đảm bảo
Hiểu biết về thử nghiệm căng thẳng danh mục tín dụng và phân tích kịch bản
Kinh nghiệm đánh giá khả năng thanh toán của cá nhân và doanh nghiệp
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Chiến Lược Rủi Ro Mất Nợ (Risk Manager) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Chiến Lược Rủi Ro Công Nghệ (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Chiến Lược Rủi Ro Công Nghệ (Risk Manager)
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Tuân Thủ Rủi Ro Chiến Lược (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Tuân Thủ Rủi Ro Chiến Lược (Risk Manager)
20.050.000₫
Cập nhật 10-01-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Chiến Lược Rủi Ro Mất Nợ có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Chiến Lược Rủi Ro Mất Nợ
42.250.000₫
Cập nhật 10-01-24
42.250.000₫
Trưởng Phòng Chiến Lược Tài Chính có mức lương tham khảo là 42.250.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Chiến Lược Tài Chính
45.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Chiến Lược Giáo Dục Bất Động Sản có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Chiến Lược Giáo Dục Bất Động Sản