45.000.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Chiến Lược Phần Mềm tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Chiến Lược Phần Mềm là 45.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-06-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Chiến Lược Phần Mềm
Triển khai thực tiễn phân tích dữ liệu dựa trên công nghệ
Thiết kế giao diện phần mềm có khả năng mở rộng và thân thiện với người dùng
Hợp tác với các chuyên gia phân tích để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Chiến Lược Phần Mềm cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
45.000.000₫
Cập nhật 29-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin (IT) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Chương Trình Đào Tạo Công Nghệ Thông Tin (IT)
47.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
47.500.000₫
Trưởng Phòng Sản Phẩm Ngân Hàng Quốc Tế (Product Manager) có mức lương tham khảo là 47.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Sản Phẩm Ngân Hàng Quốc Tế (Product Manager)
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Chính Trị (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Chính Trị (Risk Manager)
62.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
62.500.000₫
Trưởng Phòng Tài Chính Tài Trợ Hóa Đơn có mức lương tham khảo là 62.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Tài Chính Tài Trợ Hóa Đơn
34.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
34.000.000₫
Trưởng Phòng Chi Phí Thương Mại Điện Tử có mức lương tham khảo là 34.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Chi Phí Thương Mại Điện Tử