95.000.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Bảo Hiểm Y Tế tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Bảo Hiểm Y Tế là 95.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 18-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Y Tế
Hiểu biết về thuật ngữ y học
Xem xét và xử lý khiếu nại bảo hiểm
Khả năng đánh giá nhu cầu y tế
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Y Tế cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
95.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
95.000.000₫
Trưởng Phòng Bảo Hiểm Bồi Thường Lao Động có mức lương tham khảo là 95.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Bồi Thường Lao Động
95.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
95.000.000₫
Trưởng Phòng Bảo Hiểm Chăm Sóc Dài Hạn có mức lương tham khảo là 95.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Chăm Sóc Dài Hạn
67.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
67.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 67.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Giao Dịch Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Manager)
41.250.000₫
Cập nhật 11-01-24
41.250.000₫
Trưởng Phòng Hội Thảo An Ninh Mạng có mức lương tham khảo là 41.250.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Hội Thảo An Ninh Mạng
65.850.000₫
Cập nhật 10-01-24
65.850.000₫
Trưởng Phòng Vốn Rủi Ro (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 65.850.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Vốn Rủi Ro (Risk Manager)