95.000.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Bảo Hiểm Tín Dụng tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Bảo Hiểm Tín Dụng là 95.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 12-02-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Tín Dụng
Xác định rủi ro tín dụng tiềm ẩn trong các giao dịch
Xử lý yêu cầu bồi thường bảo hiểm tín dụng
Đánh giá khả năng thanh toán của khách hàng
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Tín Dụng cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
60.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
60.000.000₫
Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Chuyển Đổi Tiền Tệ (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Chuyển Đổi Tiền Tệ (Risk Manager)
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Giám Sát Rủi Ro Tập Trung Tín Dụng (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Giám Sát Rủi Ro Tập Trung Tín Dụng (Risk Manager)
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Đánh Giá Rủi Ro Nước Ngoài (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Đánh Giá Rủi Ro Nước Ngoài (Risk Manager)
42.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
42.500.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Đào Tạo Tài Chính Cho Thanh Thiếu Niên có mức lương tham khảo là 42.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Đào Tạo Tài Chính Cho Thanh Thiếu Niên
47.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
47.500.000₫
Trưởng Phòng Kế Hoạch Tài Chính Ví Điện Tử có mức lương tham khảo là 47.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Kế Hoạch Tài Chính Ví Điện Tử