95.000.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Bảo Hiểm Tín Dụng tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Bảo Hiểm Tín Dụng là 95.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 12-02-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Tín Dụng
Xử lý yêu cầu bồi thường bảo hiểm tín dụng
Đánh giá các trường hợp không trả nợ và trễ nợ
Tư vấn cho khách hàng về cách ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Tín Dụng cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
26.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
26.000.000₫
Trưởng Phòng Tài Khoản Thương Mại Điện Tử có mức lương tham khảo là 26.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Tài Khoản Thương Mại Điện Tử
95.050.000₫
Cập nhật 10-01-24
95.050.000₫
Trưởng Phòng Cung Cấp Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin (IT) có mức lương tham khảo là 95.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Cung Cấp Dịch Vụ Công Nghệ Thông Tin (IT)
55.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
55.000.000₫
Trưởng Phòng Vận Hành Ngân Hàng Số có mức lương tham khảo là 55.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Ngân Hàng Số
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Lãi Suất (Risk Manager) có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Mô Hình Hóa Rủi Ro Lãi Suất (Risk Manager)
95.000.000₫
Cập nhật 18-01-24
95.000.000₫
Trưởng Phòng Bảo Hiểm Y Tế có mức lương tham khảo là 95.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Y Tế