95.000.000₫
Thông tin mức lương Trưởng Phòng Bảo Hiểm Giám Đốc Và Quan Chức tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Trưởng Phòng Bảo Hiểm Giám Đốc Và Quan Chức là 95.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 23-05-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Giám Đốc Và Quan Chức
Xác định các lĩnh vực có thể tiếp xúc với rủi ro doanh nghiệp
Viết chính sách bảo hiểm mưa đá cho cây trồng
Đánh giá biện pháp bảo vệ và giao thức an toàn cho công trình
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Giám Đốc Và Quan Chức cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
95.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
95.000.000₫
Trưởng Phòng Bảo Hiểm Năng Lượng có mức lương tham khảo là 95.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Năng Lượng
43.400.000₫
Cập nhật 11-01-24
43.400.000₫
Trưởng Phòng Bảo Hiểm có mức lương tham khảo là 43.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm
95.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
95.000.000₫
Trưởng Phòng Bảo Hiểm Tai Nạn Và Bệnh Tật có mức lương tham khảo là 95.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Tai Nạn Và Bệnh Tật
95.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
95.000.000₫
Trưởng Phòng Bảo Hiểm Hàng Hải có mức lương tham khảo là 95.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Hàng Hải
39.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
39.000.000₫
Trưởng Phòng Chính Sách Bảo Hiểm có mức lương tham khảo là 39.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Chính Sách Bảo Hiểm