241.500.000₫
Thông tin mức lương Tổng Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro (Chief Risk) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Tổng Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro (Chief Risk) là 241.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Tổng Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro (Chief Risk)
Đánh giá tác động của các sự chấn động từ bên ngoài đối với tổ chức
Kết hợp dữ liệu lịch sử và xu hướng thị trường vào đánh giá rủi ro
Tiến hành kiểm tra áp lực để đánh giá tính chất đàn hồi
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Tổng Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro (Chief Risk) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Pháp Lý (Risk Director)
115.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
115.000.000₫
Tổng Giám Đốc Bất Động Sản Nhà Ở có mức lương tham khảo là 115.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Tổng Giám Đốc Bất Động Sản Nhà Ở
150.000.000₫
Cập nhật 01-03-24
150.000.000₫
Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng (Risk Director) có mức lương tham khảo là 150.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Director)
203.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
203.000.000₫
Tổng Giám Đốc Xây Dựng có mức lương tham khảo là 203.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Tổng Giám Đốc Xây Dựng