35.250.000₫
Thông tin mức lương Quản Trị Viên Nền Tảng Giao Dịch Ký Quỹ tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Quản Trị Viên Nền Tảng Giao Dịch Ký Quỹ là 35.250.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Quản Trị Viên Nền Tảng Giao Dịch Ký Quỹ
Giảm thiểu rủi ro chính trị và thương mại
Đánh giá rủi ro đất nước và tiền tệ
Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng mạnh mẽ thông qua dịch vụ xuất sắc
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Quản Trị Viên Nền Tảng Giao Dịch Ký Quỹ cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
22.300.000₫
Cập nhật 10-01-24
22.300.000₫
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro (Risk) Bảo Hiểm Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 22.300.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro (Risk) Bảo Hiểm Nhân Thọ
23.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
23.500.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Nền Tảng Giao Dịch Trực Tuyến Online có mức lương tham khảo là 23.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Rủi Ro Nền Tảng Giao Dịch Trực Tuyến Online
33.350.000₫
Cập nhật 10-01-24
33.350.000₫
Chuyên Viên Tuân Thủ Nền Tảng Giao Dịch Trực Tuyến Online Cấp Cao có mức lương tham khảo là 33.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Tuân Thủ Nền Tảng Giao Dịch Trực Tuyến Online Cấp Cao
20.050.000₫
Cập nhật 08-02-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Và Tuân Thủ có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Và Tuân Thủ
20.050.000₫
Cập nhật 10-01-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Tập Trung Thị Trường có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Tập Trung Thị Trường