110.000.000₫
Thông tin mức lương Phó Chủ Tịch Tài Chính Doanh Nghiệp tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Phó Chủ Tịch Tài Chính Doanh Nghiệp là 110.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Phó Chủ Tịch Tài Chính Doanh Nghiệp
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Phó Chủ Tịch Tài Chính Doanh Nghiệp cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
55.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
55.000.000₫
Trưởng Phòng Vận Hành Tài Chính Doanh Nghiệp có mức lương tham khảo là 55.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Vận Hành Tài Chính Doanh Nghiệp
39.750.000₫
Cập nhật 25-02-24
39.750.000₫
Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công Nghệ Tài Chính (Fintech) Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa có mức lương tham khảo là 39.750.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Quản Lý Dự Án (Project Manager) Công Nghệ Tài Chính (Fintech) Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
40.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
40.000.000₫
Giám Đốc Công Nghệ Tài Chính (Fintech) Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa có mức lương tham khảo là 40.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Công Nghệ Tài Chính (Fintech) Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
17.350.000₫
Cập nhật 21-02-24
17.350.000₫
Chuyên Viên Tuân Thủ Tài Chính Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa có mức lương tham khảo là 17.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Tuân Thủ Tài Chính Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa
45.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
45.000.000₫
Chuyên Gia Công Nghệ Tài Chính (Fintech) Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa có mức lương tham khảo là 45.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Tài Chính (Fintech) Cho Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa