38.650.000₫
Thông tin mức lương Nghiên Cứu Viên Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Nghiên Cứu Viên Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) là 38.650.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Nghiên Cứu Viên Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX)
Kỹ năng thương lượng các điều khoản kinh doanh thuận lợi
Thành thạo trong việc thích ứng nhanh chóng với các thay đổi về quy định
Kinh nghiệm tạo ra một văn hóa đổi mới liên tục
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Nghiên Cứu Viên Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
41.400.000₫
Cập nhật 11-01-24
41.400.000₫
Nhà Viết Nội Dung Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) có mức lương tham khảo là 41.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Viết Nội Dung Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX)
51.750.000₫
Cập nhật 11-01-24
51.750.000₫
Người Giảng Dạy Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) có mức lương tham khảo là 51.750.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Người Giảng Dạy Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX)
51.750.000₫
Cập nhật 11-01-24
51.750.000₫
Người Đánh Giá Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) có mức lương tham khảo là 51.750.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Người Đánh Giá Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX)
40.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
40.000.000₫
Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Dịch Vụ Giải Ngân Tài Sản có mức lương tham khảo là 40.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Dịch Vụ Giải Ngân Tài Sản
39.400.000₫
Cập nhật 11-01-24
39.400.000₫
Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Swift có mức lương tham khảo là 39.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Thiết Kế Giao Diện Và Trải Nghiệm Người Dùng (UI/UX) Swift