Với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ, chúng tôi Công ty Salary Việt Nam - Salary.vn đã tiên phong ứng dụng Khoa học dữ liệu lớn, AI và mô hình điểm số trong các sản phẩm nền tảng của mình. Salary.vn hướng tới là một công ty, một Nền tảng tuyển dụng - Headhunter tìm việc 5.0 trong lĩnh vực Nhân sự, Công nghệ, Tài chính, Ngân hàng và Chứng khoán.

Nền Tảng Tuyển Dụng Ứng Dụng Khoa Học Dữ Liệu

Chúng tôi tin rằng khoa học dữ liệu sẽ chi phối mọi quyết định trong tương lai. Ứng dụng Khoa học dữ liệu vào tất cả mọi ngành nghề là một xu hướng tất yếu và đặc biệt trong lĩnh vực HRTech. Chúng tôi không chỉ đơn thuần áp dụng Khoa học dữ liệu mà chúng tôi còn là các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực Nhân sự, Công nghệ và Tài chính như Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, do đó chúng tôi mong muốn kết hợp hàng trăm nghìn tham số để giải quyết bài toán Tuyển dụng nhân sự hiện nay.

 

 

Chuyên Gia Trong Tuyển Dụng Nhân Sự

Mong muốn Salary.vn trở thành nền tảng hàng đầu trong tìm kiếm và kết nối nhân sự, đội ngũ chuyên viên của chúng tôi đã phối hợp và xây dựng Nền tảng tra cứu mức lương toàn diện Deal Lương - Dealluong.com, chúng tôi nắm bắt xu hướng và nhu cầu của ứng viên trong tìm việc cũng như nhà tuyển dụng trong khâu tìm kiếm ứng viên. Với công nghệ, kho dữ liệu lớn phân tích hành vi với hàng nghìn tham số và cùng đội ngũ chuyên gia, chúng tôi hướng tới là một "Chuyên Gia" Trong Tuyển Dụng Nhân Sự.

 

Nhân Sự Cốt Lõi - Ngành Nghề Cốt Lõi

Chúng tôi xây dựng để trở thành một Nền tảng tuyển dụng, Headhunter 5.0 ứng dụng Khoa học dữ liệu nhằm giải quyết bài toán nhân sự cho lĩnh vực quan trọng nhất hiện nay là ngành Nhân sự, ngành Công nghệ, lĩnh vực Tài chính như Tài chính, Ngân hàng và Chứng khoán. Chúng tôi ứng dụng dữ liệu, mô hình điểm số để tìm ra ứng viên thích hợp nhất cho một vị trí đang tuyển dụng và kết hợp với chuyên môn trong từng lĩnh vực từ các đội ngũ chuyên gia của Salary.vn, chúng tôi tạo ra một kết quả phù hợp nhất cho việc kết hợp ứng viên và nhà tuyển dụng.

 

 


Salary.vn

Nền Tảng Tuyển Dụng, Headhunter Tìm Việc 5.0

Khảo Sát Mức Lương - Kết Nối Việc Làm

Liên hệ ngay

© 2023 Salary.vn

 

Có thể bạn quan tâm