34.750.000₫
Thông tin mức lương Luật Sư Ứng Dụng Di Động (Mobile App) Ngân Hàng tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Luật Sư Ứng Dụng Di Động (Mobile App) Ngân Hàng là 34.750.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 24-02-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Luật Sư Ứng Dụng Di Động (Mobile App) Ngân Hàng
Tiến hành kiểm tra an ninh thường xuyên và kiểm tra xâm nhập
Hợp tác với các đội an ninh mạng và các cơ quan chức năng
Phát triển ứng dụng ngân hàng di động cho nhiều nền tảng khác nhau
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Luật Sư Ứng Dụng Di Động (Mobile App) Ngân Hàng cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
26.400.000₫
Cập nhật 10-01-24
26.400.000₫
Chuyên Viên Phối Hợp Tài Chính Ứng Dụng Di Động (Mobile App) Ngân Hàng có mức lương tham khảo là 26.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phối Hợp Tài Chính Ứng Dụng Di Động (Mobile App) Ngân Hàng
39.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
39.000.000₫
Nhà Phát Triển Ứng Dụng Di Động (Mobile App Developer) Nền Tảng Trò Chơi (Kỹ Sư, Lập Trình) có mức lương tham khảo là 39.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Phát Triển Ứng Dụng Di Động (Mobile App Developer) Nền Tảng Trò Chơi (Kỹ Sư, Lập Trình)
41.150.000₫
Cập nhật 10-01-24
41.150.000₫
Nhà Phát Triển Ứng Dụng Di Động (Mobile App Developer) (Kỹ Sư, Lập Trình) có mức lương tham khảo là 41.150.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Phát Triển Ứng Dụng Di Động (Mobile App Developer) (Kỹ Sư, Lập Trình)
28.200.000₫
Cập nhật 10-01-24
28.200.000₫
Nhà Phát Triển Ứng Dụng Di Động (Mobile App Developer) Công Nghệ Y Tế (Kỹ Sư, Lập Trình) có mức lương tham khảo là 28.200.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Phát Triển Ứng Dụng Di Động (Mobile App Developer) Công Nghệ Y Tế (Kỹ Sư, Lập Trình)
40.250.000₫
Cập nhật 10-01-24
40.250.000₫
Nhà Phát Triển Ứng Dụng Di Động (Mobile App Developer) Y Tế (Kỹ Sư, Lập Trình) có mức lương tham khảo là 40.250.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Phát Triển Ứng Dụng Di Động (Mobile App Developer) Y Tế (Kỹ Sư, Lập Trình)