60.400.000₫
Thông tin mức lương Kỹ Sư Đám Mây Phần Mềm Y Tế (Cloud Engineer) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Kỹ Sư Đám Mây Phần Mềm Y Tế (Cloud Engineer) là 60.400.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 22-02-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Kỹ Sư Đám Mây Phần Mềm Y Tế (Cloud Engineer)
Hồ sơ sức khỏe điện tử
Tuân thủ HIPAA
Tiêu chuẩn HL7
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Kỹ Sư Đám Mây Phần Mềm Y Tế (Cloud Engineer) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
34.450.000₫
Cập nhật 10-01-24
34.450.000₫
Nhà Phát Triển Điện Toán Đám Mây (Kỹ Sư, Lập Trình) (Cloud Engineer) có mức lương tham khảo là 34.450.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Phát Triển Điện Toán Đám Mây (Kỹ Sư, Lập Trình) (Cloud Engineer)
44.700.000₫
Cập nhật 10-01-24
44.700.000₫
Kỹ Sư Devops Đám Mây (Cloud Engineer) có mức lương tham khảo là 44.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Kỹ Sư Devops Đám Mây (Cloud Engineer)
21.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
21.000.000₫
Nhà Phát Triển Cơ Sở Dữ Liệu Đám Mây (Kỹ Sư, Lập Trình) (Cloud Engineer) có mức lương tham khảo là 21.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhà Phát Triển Cơ Sở Dữ Liệu Đám Mây (Kỹ Sư, Lập Trình) (Cloud Engineer)
64.000.000₫
Cập nhật 12-01-24
64.000.000₫
Kỹ Sư Cơ Sở Hạ Tầng Đám Mây (Cloud Engineer) có mức lương tham khảo là 64.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Kỹ Sư Cơ Sở Hạ Tầng Đám Mây (Cloud Engineer)
52.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
52.500.000₫
Kỹ Sư Kiểm Thử (QC, QA, Test) Đám Mây (Cloud Engineer) có mức lương tham khảo là 52.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Kỹ Sư Kiểm Thử (QC, QA, Test) Đám Mây (Cloud Engineer)