42.000.000₫
Thông tin mức lương Kiến Trúc Sư Hệ Thống (Technical/System Architect) Y Tế tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Kiến Trúc Sư Hệ Thống (Technical/System Architect) Y Tế là 42.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 23-05-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Kiến Trúc Sư Hệ Thống (Technical/System Architect) Y Tế
Hiểu biết về giải pháp tương tác
Tích hợp với thiết bị đeo được
Tuân thủ quy định trong lĩnh vực công nghệ thông tin y tế
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Kiến Trúc Sư Hệ Thống (Technical/System Architect) Y Tế cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
68.150.000₫
Cập nhật 21-01-24
68.150.000₫
Kiến Trúc Sư Bảo Mật có mức lương tham khảo là 68.150.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Kiến Trúc Sư Bảo Mật
67.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
67.500.000₫
Kiến Trúc Sư Giải Pháp (Solution Architect) Phần Mềm Dưới Dạng Dịch Vụ có mức lương tham khảo là 67.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Kiến Trúc Sư Giải Pháp (Solution Architect) Phần Mềm Dưới Dạng Dịch Vụ
71.400.000₫
Cập nhật 27-01-24
71.400.000₫
Kiến Trúc Sư Thông Tin có mức lương tham khảo là 71.400.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Kiến Trúc Sư Thông Tin
27.750.000₫
Cập nhật 21-01-24
27.750.000₫
Kiến Trúc Sư Sửa Chữa Và Cải Tạo có mức lương tham khảo là 27.750.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Kiến Trúc Sư Sửa Chữa Và Cải Tạo
57.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
57.500.000₫
Kiến Trúc Sư Phần Mềm (Software Architect) Fintech có mức lương tham khảo là 57.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Kiến Trúc Sư Phần Mềm (Software Architect) Fintech