11.500.000₫
Thông tin mức lương Giảng Viên Giáo Dục Về Chăm Sóc Người Cao Tuổi tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giảng Viên Giáo Dục Về Chăm Sóc Người Cao Tuổi là 11.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 21-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giảng Viên Giáo Dục Về Chăm Sóc Người Cao Tuổi
Tạo kế hoạch chăm sóc cá nhân hóa
Tạo môi trường nuôi dưỡng và tích cực
Kỹ năng quản lý các hội chứng lão khoa
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giảng Viên Giáo Dục Về Chăm Sóc Người Cao Tuổi cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
22.500.000₫
Cập nhật 06-04-24
22.500.000₫
Giảng Viên Xưởng Giáo Dục Bao Gồm Tất Cả có mức lương tham khảo là 22.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giảng Viên Xưởng Giáo Dục Bao Gồm Tất Cả
22.500.000₫
Cập nhật 21-01-24
22.500.000₫
Giảng Viên Giáo Dục Người Lớn có mức lương tham khảo là 22.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giảng Viên Giáo Dục Người Lớn
22.500.000₫
Cập nhật 21-01-24
22.500.000₫
Giảng Viên Hội Thảo Đồ Chơi Và Trò Chơi Giáo Dục có mức lương tham khảo là 22.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giảng Viên Hội Thảo Đồ Chơi Và Trò Chơi Giáo Dục
22.500.000₫
Cập nhật 21-01-24
22.500.000₫
Giảng Viên Xưởng Giáo Dục Steam có mức lương tham khảo là 22.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giảng Viên Xưởng Giáo Dục Steam
22.500.000₫
Cập nhật 21-01-24
22.500.000₫
Giảng Viên Xưởng Giáo Dục Người Lớn có mức lương tham khảo là 22.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giảng Viên Xưởng Giáo Dục Người Lớn