91.450.000₫
Thông tin mức lương Giám Đốc Kỹ Thuật Thực Tế Ảo (VR) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giám Đốc Kỹ Thuật Thực Tế Ảo (VR) là 91.450.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giám Đốc Kỹ Thuật Thực Tế Ảo (VR)
Nhà thiết kế mô phỏng thực tế ảo
Đào tạo y tế thực tế ảo
Mô phỏng y tế thực tế ảo
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giám Đốc Kỹ Thuật Thực Tế Ảo (VR) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
281.250.000₫
Cập nhật 21-01-24
281.250.000₫
Giám Đốc Kỹ Sư Xây Dựng có mức lương tham khảo là 281.250.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Kỹ Sư Xây Dựng
187.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
187.500.000₫
Giám Đốc Ngân Hàng Kỹ Thuật Số có mức lương tham khảo là 187.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Ngân Hàng Kỹ Thuật Số
62.100.000₫
Cập nhật 10-01-24
62.100.000₫
Họa Sĩ Kỹ Thuật Thực Tế Ảo (VR) có mức lương tham khảo là 62.100.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Họa Sĩ Kỹ Thuật Thực Tế Ảo (VR)
60.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
60.000.000₫
Giám Đốc Kỹ Thuật AR/VR có mức lương tham khảo là 60.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Kỹ Thuật AR/VR
225.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
225.000.000₫
Giám Đốc Kỹ Thuật Phần Mềm có mức lương tham khảo là 225.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Kỹ Thuật Phần Mềm