60.000.000₫
Thông tin mức lương Giám Đốc Điều Hành Tài Chính Vi Mô tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giám Đốc Điều Hành Tài Chính Vi Mô là 60.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 18-05-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giám Đốc Điều Hành Tài Chính Vi Mô
Chương trình giáo dục và đào tạo cho khách hàng
Quản lý và đa dạng hóa danh mục cho vay
Xây dựng một lực lượng lao động tài chính vi mô có kỹ năng và kiến thức
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giám Đốc Điều Hành Tài Chính Vi Mô cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Tái Bảo Hiểm (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Tái Bảo Hiểm (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chính Trị (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chính Trị (Risk Director)
167.100.000₫
Cập nhật 10-01-24
167.100.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro (Risk Director) có mức lương tham khảo là 167.100.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 13-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chiến Lược (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chiến Lược (Risk Director)