185.000.000₫
Thông tin mức lương Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Tập Trung Thị Trường (Risk Director) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Tập Trung Thị Trường (Risk Director) là 185.000.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Tập Trung Thị Trường (Risk Director)
Lịch sử triển khai chiến lược đa dạng hóa đầu tư để quản lý rủi ro tập trung thị trường
Hiểu biết về phép đo rủi ro tập trung thị trường và các chỉ số rủi ro
Hiểu biết về các yếu tố rủi ro ảnh hưởng đến tập trung thị trường
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Tập Trung Thị Trường (Risk Director) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
150.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
150.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (Risk Director) có mức lương tham khảo là 150.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Gián Đoạn Chuỗi Cung Ứng (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Gián Đoạn Chuỗi Cung Ứng (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Tái Bảo Hiểm (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Tái Bảo Hiểm (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Xếp Hạng Tín Dụng (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Xếp Hạng Tín Dụng (Risk Director)
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Giá Hàng Hóa (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Giá Hàng Hóa (Risk Director)