187.500.000₫
Thông tin mức lương Giám Đốc Bảo Hiểm Trách Nhiệm tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giám Đốc Bảo Hiểm Trách Nhiệm là 187.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giám Đốc Bảo Hiểm Trách Nhiệm
Phát triển kế hoạch quản lý rủi ro
Đánh giá rủi ro trách nhiệm
Hiểu biết về các yếu tố trách nhiệm cụ thể trong ngành
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giám Đốc Bảo Hiểm Trách Nhiệm cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
95.000.000₫
Cập nhật 11-01-24
95.000.000₫
Trưởng Phòng Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp có mức lương tham khảo là 95.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Trưởng Phòng Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp
187.500.000₫
Cập nhật 11-01-24
187.500.000₫
Giám Đốc Bảo Hiểm Thuê Nhà có mức lương tham khảo là 187.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Bảo Hiểm Thuê Nhà
186.250.000₫
Cập nhật 10-01-24
186.250.000₫
Tổng Giám Đốc Bán Hàng (Sales Director) có mức lương tham khảo là 186.250.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Tổng Giám Đốc Bán Hàng (Sales Director)
17.500.000₫
Cập nhật 11-01-24
17.500.000₫
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp có mức lương tham khảo là 17.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Bảo Hiểm Trách Nhiệm Nghề Nghiệp
128.250.000₫
Cập nhật 21-01-24
128.250.000₫
Giám Đốc Đầu Tư Bất Động Sản có mức lương tham khảo là 128.250.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Đầu Tư Bất Động Sản