187.500.000₫
Thông tin mức lương Giám Đốc Bảo Hiểm Năng Lượng tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Giám Đốc Bảo Hiểm Năng Lượng là 187.500.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 11-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Giám Đốc Bảo Hiểm Năng Lượng
Xác định các điểm yếu trong sản xuất và phân phối năng lượng
Giáo dục các công ty năng lượng về các rủi ro vận hành tiềm ẩn
Tư vấn cho các công ty năng lượng về các chiến lược quản lý rủi ro
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Giám Đốc Bảo Hiểm Năng Lượng cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
190.000.000₫
Cập nhật 21-01-24
190.000.000₫
Giám Đốc Xây Dựng Thương Mại có mức lương tham khảo là 190.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Xây Dựng Thương Mại
185.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
185.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Director) có mức lương tham khảo là 185.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chứng Khoán Phái Sinh (Risk Director)
187.500.000₫
Cập nhật 10-01-24
187.500.000₫
Giám Đốc Ngân Hàng Tiền Điện Tử (Tiền Ảo, Kỹ Thuật Số) có mức lương tham khảo là 187.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Ngân Hàng Tiền Điện Tử (Tiền Ảo, Kỹ Thuật Số)
150.000.000₫
Cập nhật 10-01-24
150.000.000₫
Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (Risk Director) có mức lương tham khảo là 150.000.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Điều Hành Quản Trị Rủi Ro Chuỗi Cung Ứng (Risk Director)
187.500.000₫
Cập nhật 11-01-24
187.500.000₫
Giám Đốc Bảo Hiểm Chăm Sóc Dài Hạn có mức lương tham khảo là 187.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Giám Đốc Bảo Hiểm Chăm Sóc Dài Hạn