21.700.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ là 21.700.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 27-05-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
Thích nghi với biến đổi của rủi ro thị trường
Nhận dạng rủi ro mới nổi
Chiến lược tái bảo hiểm hiệu quả
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Xử Lý Thu Hồi Nợ (Collection) Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
32.500.000₫
Cập nhật 11-01-24
32.500.000₫
Môi Giới Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 32.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Môi Giới Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
25.350.000₫
Cập nhật 14-05-24
25.350.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Xử Lý Thanh Toán có mức lương tham khảo là 25.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu (Data Analyst) Xử Lý Thanh Toán
11.500.000₫
Cập nhật 11-01-24
11.500.000₫
Chuyên Viên Xử Lý Chính Sách Bảo Hiểm có mức lương tham khảo là 11.500.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Xử Lý Chính Sách Bảo Hiểm
24.350.000₫
Cập nhật 11-01-24
24.350.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Hợp Đồng Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 24.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Hợp Đồng Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ
17.350.000₫
Cập nhật 11-01-24
17.350.000₫
Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ có mức lương tham khảo là 17.350.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Nhân Viên Dịch Vụ Khách Hàng Bảo Hiểm Phi Nhân Thọ