23.100.000₫
Thông tin mức lương Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi Công Nghệ Thông Tin (IT) tại khu vực đô thị năm 2024 được tổng hợp bởi Salary.vn

Diễn giải mức lương

Mức lương Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi Công Nghệ Thông Tin (IT) là 23.100.000₫, tương ứng với kinh nghiệm từ 1 - 3 năm tại vị trí này do Salary.vn tổng hợp đề xuất tham khảo.
Dữ liệu cập nhật ngày 10-01-24
Một vài gợi ý sau có thể giúp bạn cải thiện mức lương cũng như thăng tiến trong con đường sự nghiệp với vị trí Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi Công Nghệ Thông Tin (IT)
Làm việc trong các công ty máy móc công nghiệp có uy tín và sự hiện diện toàn cầu
Làm việc trong một phân viện nghiên cứu và phát triển trong một tổ chức kỹ thuật có uy tín
Làm việc tại các khu vực có nhu cầu cao về sản phẩm và khả năng chế biến hóa chất, do sự phát triển của nhiều ngành công nghiệp và ứng dụng
Dữ liệu được tổng hợp và bổ sung thường xuyên, do đó mức lương sẽ có thể thay đổi trên Salary.vn ở mỗi lần truy cập.
Thông tin mức lương trên Salary.vn chỉ mang tính chất tham khảo và có thể không chính xác. Hãy cân nhắc cho mục đích sử dụng.
Nền tảng Deal Lương
Chúng tôi cung cấp Nền tảng Deal Lương - Dealluong.com hoàn toàn miễn phí hỗ trợ tra cứu thông tin mức lương chuyên sâu theo ngành nghề, chuyên môn. Deal Lương còn là nền tảng tuyển dụng, tìm việc thông minh dựa trên khoa học dữ liệu lớn.
Khảo sát mức lương
Hãy tham gia khảo sát mức lương cho vị trí Chuyên Viên Quản Lý Thay Đổi Công Nghệ Thông Tin (IT) cùng Salary.vn nhằm giúp thông tin mức lương được chính xác hơn mỗi ngày.
Vị trí liên quan
22.250.000₫
Cập nhật 10-01-24
22.250.000₫
Chuyên Viên Quản Lý Riêng Rủi Ro có mức lương tham khảo là 22.250.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Quản Lý Riêng Rủi Ro
35.950.000₫
Cập nhật 10-01-24
35.950.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Quản Lý Chứng Khoán Cấp Cao có mức lương tham khảo là 35.950.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Quản Lý Chứng Khoán Cấp Cao
20.050.000₫
Cập nhật 09-03-24
20.050.000₫
Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Hệ Thống Quản Lý Học Tập có mức lương tham khảo là 20.050.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Đảm Bảo Chất Lượng (QA) Hệ Thống Quản Lý Học Tập
24.700.000₫
Cập nhật 10-01-24
24.700.000₫
Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst - BA) Hệ Thống Quản Lý Nội Dung có mức lương tham khảo là 24.700.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Business Analyst - BA) Hệ Thống Quản Lý Nội Dung
15.450.000₫
Cập nhật 11-01-24
15.450.000₫
Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Hệ Thống Quản Lý Học Tập có mức lương tham khảo là 15.450.000₫
Là mức lương tham khảo vị trí Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Hệ Thống Quản Lý Học Tập